Zapytanie ofertowe

1
2

* Przez dokument księgowy rozumie się dokument zakupu, sprzedaży, dowody wewnętrzne, PK, KW, KP, operacje dokonane na rachunku bankowym. Wypełniając formularz niniejszy w imieniu firmy, oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie firmy Accounting Partners Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz.883).